Smanjanje otpada hrane – VeeMee program

17. veljače 2020. VeeMee

[Food Waste] – Tvrtka VeeMee je sa svojim procedurama do sada spasila preko 400,000 kg (400t :)) hrane!

Dio smo prodali preko food outlet, donirali ili prodali veletrgovcima, ali ključno je bilo riješiti problem u interesu proizvođača, otkupljivača, trgovačkog centra te krajnjeg kupca.

Od svih zaprimljenih povrata, 90% problema je:

Polomljene kutije, EU pal, deklaracije te oštećena hrana, sve navedeno zahtjeva jasan proces tj. proceduru za prebiranje, reorganiziranje, deklariranje i prepakiranje.

Svakodnevni posao za nas i svježi proizvod za maloprodaju/veleprodaju bez oštećenja te isporuku u roku od 24 sata.

Povodom istog razvijamo novi digitalni projekt kojim možemo napraviti prevenciju povrata u ukupnom otpadu hrane unutar EU za više od 15%.

Smanjanje otpada hrane - VeeMee program Smanjanje otpada hrane - VeeMee program Smanjanje otpada hrane - VeeMee program

 

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" https://hamagbicro.hr/
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije