QR code PID

OPG Tatjana Ordanić

Ekološko pčelarstvo

O nama
Galerija
Certifikati
Info

Hrvatska

Markovac 10,
Markovac 34320
Vidi kartu

Kontakt

Vlasnik: Tatjana Ordanić
Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije https://hamagbicro.hr/
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije