QR code PID

OPG Ljiljana Diktlić

Ekološko voćarstvo

O nama
Galerija
Certifikati
Info

Bjelovarsko-bilogorska županija

Ulica kralja Tomislava 10,
Čazma 43240
Vidi kartu

Kontakt

Vlasnik: Ljiljana Diktić
Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije https://hamagbicro.hr/
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije