Rezultati:

OPG Miroslav Vuković

Uzgoj buča i proizvodnja bučinog ulja
Sjedište Ivana Ribara 21,
Petrinja
Obradive površine 2 Ha

OPG Ivica Blaži

Uzgoj povrća, žitarica i presadnica
Sjedište Noviška 2,
Vidovec
Obradive površine 12 Ha

OPG Veić Nataša

Uzgoj voća i povrća
Sjedište Vulišinec 14,
Lepoglava
Obradive površine 3.5 Ha

OPG Kurtek

Proizvodnja bučinog ulja, povrća i žitarica
Sjedište Plitvička 62,
Šemovec
Obradive površine 20 Ha

PPP Jurica Cafuk

Uzgoj povrća i presadnica
Sjedište Glavna 27,
Domitrovec
Obradive površine 120 Ha

OPG Zvonko Šincek

Uzgoj povrća, žitarica i jaja
Sjedište Varaždinska ulica 85,
Gornje Vratno
Obradive površine 15 Ha

PG Mario Cafuk

Uzgoj povrća
Sjedište Varaždinska ulica 152,
Nedeljanec
Obradive površine 14 Ha

OPG Darko Šipek

Proizvodnja žitarica, povrća i bučinog ulja
Sjedište Ulica Florijana Bobića 171,
Nova Ves Petrijanečka
Obradive površine 5.22 Ha

PG Josip Žmegač

Uzgoj buče i žitarica
Sjedište Vinogradska ulica 14,
Donje Vratno
Obradive površine 55 Ha

OPG Košić Nikola

Proizvodnja povrća i bučinog ulja
Sjedište Varaždinska 7,
Papinec
Obradive površine 23 Ha
Aktivni filteri

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" https://hamagbicro.hr/
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije